Dispersers (Column Mixers)


Dispersers, also known as column mixers, are high-performance industrial equipment designed for efficient mixing and dispersion of solids, liquids, and gases in various applications. They excel at achieving a uniform and homogeneous mixture, even for challenging processes involving high viscosity materials, immiscible liquids, or the need for breaking down agglomerates.


Column mixers

Column mixers (dispersers) in which we have a utility model certificate are generally used in the chemical industry. The aim is to mix the various liquid and solid raw materials put in the mobile boilers to obtain the product with the desired properties. With the column mixer (disperser), it is possible to make the mixture at the desired point and at the desired speed. In this way, the product can be obtained in the desired consistency.

 

In the column mixer (disperser), the up and down movement of the mixer is provided by using the hydro - pneumatic system. Since this system does not carry the risk of burning, it contains much lower costs especially in systems that are used for mixing flammable and combustible products and which must be ex-proof. In addition, this movement provides serious energy savings since it is performed with air instead of electricity. The up and down lever of the column mixer (disperser) and the rotation control buttons are mounted on the mixer (disperser) column. It is also possible for the operator to easily observe the mixture while guiding the movement. The operator can see the speed and speed of the mixture. If desired, it is possible to automatically adjust the mixing time, mixing end time and mixing speed.

 

 

• Design and manufacturing in accordance with international standards

• High quality and long life guarantee

• 0 - 3 m3 capacity

• Specially designed hydro - pneumatic system

• Ex-proof or IP54 motor

• Special mixer design according to the product

• Inverter controlled and rev counter

• Special type option for the laboratory

TİP / TYPE

ESM-1/50

ESM-2/50

ESM-3/50

ESM-4/50

ESM-5/150

ESM-7/150

ESM-11/150

ESM-15/1000

ESM-18/1000

ESM-22/1000

ESM-30/1000

KAPASİTE

CAPACITY               (lt.)

50

50

50

50

150

150

150

1000

1000

1000

1000

MOTOR GÜCÜ

MOTOR POWER    (kW)

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

DEVİR

SPEED                  (rpm)

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

ÖLÇÜLER 

DIMENSIONS

A (mm)

850

850

850

850

1060

1060

1060

1700

1700

1700

1700

B (mm)

975

975

975

975

1185

1185

1185

2000

2000

2000

2000

C (mm)

1040

1040

1040

1040

1800

1800

1800

3075

3075

3075

3075

D (mm)

355

355

355

355

640

640

640

1090

1090

1090

1090

E (mm)

140

140

140

140

160

160

160

430

430

430

430

F (mm)

100

100

150

150

250

250

250

350

350

350

350

KAZAN 

TANK

G (mm)

508

508

508

508

600

600

600

1100

1100

1100

1100

H (mm)

350

350

350

350

530

530

530

1000

1000

1000

1000

K (mm)

90

90

90

90

120

120

120

170

170

170

170

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - TECHNICAL FEATURES

 

TYPE                                     : EKİP – 13 / 1.5

CAPACITY                           :  1.5 ton

MOTOR POWER                : 30 KW

MOTOR SPEED                 : 1500 d/d

INVERTER                           : ABB  Marka

INVERTER SETTING         : 0 – 1500 d/d

 

2 - COLUMN MIXER INSTALLATION:

 

- The column part of the Column Mixer will be leveled.

- The lower part will be attached to the ground with a steel dowel.

- Motor connection will be made.

- Turbine type agitator connecting shaft will be installed.

- The engine spoiler will be installed.

- Shaft runout adjustment will be made using the compressor.

- Turbine mixer will be connected to the shaft end.

- The boiler connection plate will be installed and the boiler will be put in place.

- The boiler will be connected to the columnar mixer body with belt for safety reasons.

- Main board cable connection of the electrical panel will be made.

- Column Mixer motor - panel cable connection will be made.

- Cable connection of control buttons and speed indicator on the column mixer will be made to the panel.

- Air conditioner will be connected to the conditioner with 12 pneumatic hose. (Air pressure will be between 6-8 bars)

- 2 valves on the oil cylinder will be opened

 •  

3 - FIRST USE:

 

- Using the up and down lever, lift the mixer up.

- Fix it by placing the mobile boiler.

- Using the up and down lever, let the turbine into the product and adjust the desired height for mixing.

- Start the column mixer by pressing the start button.

- Check the accuracy of the turbine agitator rotation direction according to the arrow direction on the turbine.

- If the direction of rotation is wrong, change the phase order in the motor connection box.

- Set the desired speed using the speed increase and decrease buttons.

- Press the stop button to stop the column mixer after use.

- Turn off the switch on the panel.

 

4 - MAINTENANCE:

 

- After using the Column Mixer, close the air connection and discharge the air by pressing the air release button located under the conditioner.

- Periodically check the oil level in the oil cylinder and lubricate the shaft.

- Periodically check all bolt-nut connections.

- After use, remove product residues on the shaft and turbine with a paint brush.

- Check the cooling fan and dust filters on the panel.

 


Buluş, seyyar kazanlar içerisine konulan çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılarak istenen özelliklerde ürünün elde edilmesi ile ilgilidir.

Buluş özellikle; seyyar kazanlar içerisine konulan çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılarak istenen hızda, istenen noktada ve düşük maliyetle ürünün elde edilmesini sağlayan mekanik bir tertibat ile ilgilidir.

Günümüzde sanayinin birçok alanında, çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılması ve istenen özelliklerde ürün elde edilmesi ile ilgili oldukça yoğun olarak mikser tertibatları kullanılmaktadır. Kimya ve diğer birçok sektördeki bu yoğun kullanım mikser tertibatları ile ilgili gelişim ve yenilemeyi zorunlu kılmıştır.

Tekniğin bilinen durumunda elbette ki farklı mikserler kullanılmaktadır ancak bahsedilen mikserler aşağıda gösterilen;

 • Mikser karıştırma grubu aşağı-yukarı hareketinin sağlanmasında elektrikli sistemler kullanılması, kullanan bu sistemler sebebi ile enerji maliyetinin yüksek olması,
 • Yanıcı ve parlayıcı ürünlerin karıştırılmasında exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) olması zorunlu olan sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Elektrikli aletler, statik ısınmaları ve çalışmaları icabı çıkardıkları ark ortamı dolayısı ile sanayi tesisini tehlikeye düşürmektedir. Söz konusu bu gibi patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrik aletlerinin yapımı ve kullanımı farklıdır. Bu sebeple kullanılması zorunlu olan exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) sistemlerin tesise ek bir maliyet getirmesi.
 • Operatörün mikser tertibatının kumanda kollarını, hareket butonlarını kullanırken aynı zamanda karışım işlemini gözlemleyememesi ve bir ergonomi (kullanım kolaylığı) sorununun yaşanması,
 • Mikser karıştırma süreleri, karıştırma devri gibi özelliklerin otomatik olarak ayarlanamaması,
 • gibi birçok dezavantajlara sahiptirler

Tekniğin bu konumundan yola çıkılarak buluşun amacı; karıştırıcının aşağı-yukarı hareketinin hidro-pnomatik sistem kullanılarak sağlanmasıdır.

Buluşun amacı, karıştırıcının aşağı-yukarı hareketinin hidro-pnomatik sistem kullanılarak ciddi enerji tasarrufunun sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, yanıcı ve parlayıcı ürünlerin karıştırılmasında, exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) olması zorunlu olan sistemlerin kullanılması gerekliliğinden yola çıkarak; yanma ve parlama riski taşımayan bir sistem olması dolayısı ile bahsedilen exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) olması zorunlu olan sistemlerin tesise ek bir maliyet getirmesinin engellenmesinin sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu ve dönme kontrol butonlarının mikser sütunu üzerine monte edilmiş olması ile kullanım kolaylığı sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı da, aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu ve dönme kontrol butonlarının mikser sütunu üzerine monte edilmiş olması ile gereksiz işgücü ve zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır.

 Buluşun bir diğer amacı da, oluşturulan ergonomik (kolay kullanım) sistem sayesinde operatörün hareketi yönlendirmesi esnasında karışımı da kolaylıkla gözlemleyebilmesinin sağlanmasıdır.

Buluşun tercih edilen bir yapılanmasında, karıştırıcı karıştırma süresinin, karıştırma bitiş zamanının ve karıştırma devrinin otomatik olarak ayarlanması tercih edilmektedir.

Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller ve bu şekillere atıflar yapılmak suretiyle yazılan detaylı açıklama ile birlikte daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu şekiller ve detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

Mevcut buluşun yapılanması ve ek elemanlarla birlikte avantajlarının en iyi şekilde anlaşılabilmesi için aşağıda açıklaması yapılan şekillerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şekil 1:

Sütunlu Mikserin Önden Ve Yandan Görünümleri

Şekil 2:

Hidro-Pnomatik Sistemin Görünümü (Yağ rezerv tankı-özel piston)

 1. Taşıyıcı ayak
 2. Taşıyıcı gövde
 3. Hidro-pnomatik ünite

      3.1   yönlendirme kolu

      3.2   silindir üst girişi

      3.3   piston silindir

      3.4   piston

      3.5   silindir alt girişi

      3.6   Yağ rezerv tankı çıkışı

      3.7   Yağ rezerv tankı

      3.8   Yağ rezerv tankı girişi 

 1. Kontrol butonları
 2. Devir göstergesi
 3. Ana mil
 4. Denge milleri
 5. Karıştırma grubu

       8.1   Motor

  8.2   Karıştırıcı mil

  8.3   Türbin karıştırıcı

 9.   Kazan sabitleme ünitesi

10.  Hava şartlandırıcı

Şekil 1’de buluş konusu sütunlu mikserin önden ve yandan görünümleri verilmektedir. Bu şekle göre buluş genel anlamda; taşıyıcı ayak (1) ve taşıyıcı gövdeden (2) oluşmaktadır. İçerisinde hidrolik yağ bulunduran özel piston silindir (3) bahsedilen taşıyıcı ayak (1) üzerine ve bahsedilen taşıyıcı gövdeye (2) monte edilmiştir. Bununla beraber Şekil 2’de detaylı açıklamasının yapılacağı hidro-pnomatik sistemin ana unsurlarından biri olan yağ rezerv tankı (3.7) taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunmaktadır.

Karıştırma işlemi, motora (8) bağlanmış karıştırıcı mil (9) bahsedilen karıştırıcı mil (9) ucuna monte edilmiş türbin karıştırıcı (10) vasıtası ile sağlanmaktadır.

Karıştırma hızı, bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerine monte edilmiş kontrol butonları (4)  vasıtası ile ayarlanmaktadır ve taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan devir göstergesi (5) ile karıştırma hızı gözlemlenmektedir. Bahsedilen motorun (8.1) aşağı-yukarı hareketi, taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan ana mil (6) ve denge milleri (7) üzerinde gerçekleşmektedir.

Aşağı-yukarı hareket, bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1) vasıtası ile sağlanmaktadır. Sütunlu miksere hava girişi, taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan hava şartlandırıcısından (10) yapılmaktadır.

Şekil 2’de sütunlu mikserin çalışması esnasında; karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) aşağı-yukarı hareket etmesi istenildiğinde bahsedilen yağ rezerv tankı (3.7) ve bahsedilen özel  piston silindirden (3.3) oluşan hidro-pinomatik sistemin işleyişi gösterilmektedir.

Sütunlu mikserin çalışması esnasında; bahsedilen karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) yukarı hareket etmesi istendiğinde bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1) yukarı kaldırılır. Bu durumda yağ rezerv tankına (3.7) yağ rezerv tankı girişinden (3.8) giren hava, yağ rezerv tankı (3.7) içerisinde bulunan yağın, yağ rezerv tankı çıkışından (3.6) geçerek özel piston silindir alt girişine (3.5) yönelmesini ve özel pistonu (3.4) yukarı iterek karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3))yukarı hareket etmesini sağlar.

Aynı şekilde sütunlu mikserin çalışması esnasında; bahsedilen karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) aşağı hareket etmesi istendiğinde bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (5) aşağı indirilir. Bu durumda özel piston silindire (3.3), özel piston silindirinin üst girişinden (3.2) giren hava özel pistonun (3.4) aşağı doğru inmesine ve bu aşağı doğru inme hareketi ile birlikte, bahsedilen özel piston silindir (3.3) içerisinde bulunan yağın, özel piston silindirinin üst girişinden (3.2) giren havanın yaptığı basınç ile özel piston silindir alt girişinden (3.5) yağ rezerv tankına (3.7) doğru yönelmesini sağlar. Bu şekilde bahsedilen karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) aşağı hareket etmesi sağlanır.

Sütunlu mikserde karıştırma işlemi yapılacağı zaman Şekil 1’de açıkça gösterildiği üzere, bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan kazan sabitleme ünitesi (9) yardımı ile içerisinde karıştırılacak ürünün yer aldığı seyyar kazan sabitlenir. Bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1) kullanılarak, karıştırma grubu (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) kazan içerisine indirilir. Taşıyıcı gövde (2) üzerine monte edilmiş kontrol butonları (4) kullanılarak motor (8.1) çalıştırılır ve karıştırma hızı ayar işlemleri yapılır. Bahsedilen kontrol butonları (4) ve bahsedilen aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1), taşıyıcı gövde (2) üzerine monte edilmiş olduğundan, operatörün hem karıştırma işlemini rahatlıkla gözlemleyebilmesi hem de işlemi kumanda edebilmesi mümkündür.

Bu başvurunun koruma kapsamı istemler kısmında belirlenmiş olup yukarıda kesinlikle örnekleme amacıyla anlatılanlarla sınırlı tutulamaz. Teknikte uzman bir kişinin buluşta ortaya konan yeniliği, benzer yapılanmaları kullanarak da ortaya koyabileceği ve/veya bu yapılanmayı ilgili teknikte kullanılan benzer amaçlı diğer alanlara da uygulayabileceği açıktır. Dolayısıyla böyle yapılanmaların yenilik ve özellikle tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterinden yoksun olacağı da aşikârdır.